Paweł Lipski

Paweł Lipski

Bird & Bird

Paweł jest cenionym specjalistą w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności w zakresie własności intelektualnej. Partner w praktyce własności intelektualnej kancelarii Bird & Bird. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z handlem elektronicznym, własnością intelektualną i transformacją cyfrową. Od ponad 13 lat doradza w kwestiach związanych z prawami własności intelektualnej, modelami biznesowymi handlu elektronicznego oraz zagadnieniami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, a także w sprawach związanych z prawem konsumenckim, ochroną danych, prawem reklamy i prawem umów. Wspiera klientów w złożonych projektach e-commerce, zgodności ich modeli biznesowych z prawem, sporach sądowych i postępowaniach przed UODO, UOKiK, UPRP oraz EUIPO, a także w procesach due diligence i tworzeniu strategii zarządzania własnością intelektualną. Doradza w sprawach o naruszenie prawa w Internecie, w tym w głośnych sprawach z zakresu odpowiedzialności platform internetowych za użytkowników. Reprezentuje firmy w postępowaniach karnych i cywilnych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej. Doradza głównym graczom na rynku oraz startupom internetowym w kwestiach zgodności ich modeli biznesowych z prawem. Regularnie występuje na konferencjach poświęconych zagadnieniom związanym z handlem elektronicznym, własnością intelektualną i nowymi technologiami. Rankingi prawnicze wskazują go jako wiodącego eksperta w zakresie prawa własności intelektualnej.